Chân Lý Thuộc Về Tay Ai | Minh Nguyệt Đang

27384209020_55670fd4da_b

CHÂN LÝ THUỘC VỀ  TAY AI

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Hàn Vũ Phi dịch

Nguồn: Tấn Giang 

Poster: Elisa Pham

Văn Án:

 

Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Tình yêu chính là một trận chiến, ta phải luôn coi người yêu như chính kẻ địch của mình.

 

Là mưa thuận gió hòa, hóa thù thành bạn, hay là đánh nhau tan tác không chừa manh giáp?

 

Đến cuối cùng chân lý sẽ thuộc về tay ai?

Mục Lục:

Chương 1 ❤ Chương 2 Chương 3 ❤ Chương 4 ❤ Chương 5

Chương 6 ❤ Chương 7 ❤ Chương 8 ❤ Chương 9 ❤ Chương 10

Advertisements