Posted in Uncategorized

Cập nhật tình hình

Twentine cập nhật weibo: “Nam phụ này khiến tôi viết tươi mát tựa như thanh kẹo singgum Doublemint”

 

Có phải chúng ta sắp sửa được đọc quyển 2 rồi không?

Untitled

3 thoughts on “Cập nhật tình hình

  1. Nam phụ ư!!!!!!!!!!! Ai cơ, “ông anh con bạn thân của bố me” cái ông đấy mà tươi mát á @@

  2. Có nam phụ nữa cơ! E nghĩ chắc là họa sĩ “thiên tài khỉ khô” Lân Tuân quá, nguyên cuốn 1 chả thấy anh có động tĩnh gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s