Posted in Uncategorized

A Nam 57

Thành Thời Gian

Chương 57

Mấy hôm nay Quách Giai bận đến tối mặt tối mũi.

Mặc dù mọi chuyện ở công ty đều được  giải quyết, nhưng người để kí tên phê duyệt lại chẳng thấy đâu cả, trợ lý của Thành Vân lúc này mới phát hiện, ngoài tên và số điện thoại của cấp trên thì mình chẳng biết được gì khác. Bây giờ Thành Vân tắt điện thoại, cậu ta cũng không có cách nào tìm được cô.

Ba ngày sau khi Thành Vân bỏ đi, trợ lý bắt đầu tự giác đưa hết giấy tờ qua cho Quách Giai, khiến người vốn nhàn nhã như cô lại phải chịu trận một cách khó hiểu.

Thôi Lợi Văn nhìn Quách Giai mặc đồ công sở, mang giày cao gót, ngày nào cũng làm thêm đến khuya bèn cảm thán một câu: “Thật hiếm có nhỉ!”

View original post 3,169 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s