Posted in Uncategorized

A Nam 56

Thành Thời Gian

Chương 56

Edit: Vickiee

Beta: Hàn Vũ Phi + Trịnh Bà Bà

Cuối cùng lại không ăn cơm. Chu Đông Nam nghe xong bài hát đó thì chỉ muốn đi về.

“Tôi về nhà đây, cô ăn một mình đi, dù của cô này.” Chu Đông Nam đưa dù cho Lưu Giai Chi, nhưng sao Lưu Giai Chi có thể cầm.

“Không ăn thì  thôi!” Trong lòng Lưu Giai Chi hơi khó chịu, lại hơi uất ức. Cô tức giận buông một câu, sau đó lại không nghe thấy đáp lại, Lưu Giai Chi bèn liếc mắt sang, thấy vẻ chật vật của Chu Đông Nam, lại tự khuyên mình, anh ấy cũng không  thoải mái gì.

View original post 2,522 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s