Posted in Uncategorized

A Nam 52

Thành Thời Gian

Chương 52

Edit: Vickiee

Beta: Hàn Vũ Phi

Thật lâu sau này, Thành Vân mới biết được mọi chuyện về Lý Vân Sùng.

Trong mắt rất nhiều người, Lý Vân Sùng giống như một quyển sách tối nghĩa khó hiểu, ông bảo thủ phức tạp, lại không thích giải thích với người khác, chỉ có thể tiếp cận ông từng chút từng chút một qua năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng Thành Vân không hề nghĩ như vậy. Quả thật lúc cô bắt đầu biết về ông, cô đã vô cùng dễ dàng hiểu ông. Nhưng cô bắt đầu hiểu rõ về ông chính là ba năm sau.

Trong những năm tháng trống vắng đó, Lý Vân Sùng chỉ đứng dưới góc độ một người xem, chăm sóc cho người con gái mù mờ ấy. Cô mất hết tất cả, Vương Tề Nam đã lấy đi tất cả của cô…

View original post 3,014 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s