Posted in Uncategorized

A Nam 50

Sau bao ngày trì trệ thì hôm nay A Nam đã được tiếp tục lên sàn vì nhờ có bạn Vickiee cũng yêu thích tác giả Twentine giúp một tay. Mười bốn chương sau cùng sẽ do bạn Vickiee edit và Phi beta nhé mọi người. Vỗ tay hoan hô hố sắp được lấp nào!!

Thành Thời Gian

Chương 50

Edit: Vickiee

Beta: Hàn Vũ Phi

Hôm đó, Thành Vân vốn định đi tìm Chu Đông Nam.

Tối hôm trước họ có nói chuyện điện thoại, thật ra cũng không có gì đáng nói, chỉ là Thành Vân kể cho Chu Đông Nam nghe lúc xế chiều cô phải họp nhiều đến suýt nữa thì ngủ gục, còn Chu Đông Nam nói cho cô hay rằng gần đây anh đổi công việc khác.

“Sao anh hay nhảy việc thế hả?”

“Ừm….” Giọng Chu Đông Nam trong điện thoại khá trầm: “Không thích làm nữa thì đổi thôi.”

View original post 2,331 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s